Trang chủ / Thông tin thị trường / Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư
5 1 vote[s]

Năm 2019 sẽ là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (BT, GPMB, TĐC) nên các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, bất cập để thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh đối với công tác BT, GPMB, TĐC.

gpmb - Quyết liệt với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Thời gian qua, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại một số dự án trên địa bàn tỉnh

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế

Ngày 29/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Long An ban hành kết luận số 720-KL/TU về công tác BT, GPMB, TĐC trên địa bàn một số địa phương trọng điểm của tỉnh. Theo đánh giá, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương liên quan đến BT, GPMB, TĐC có chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập.

Theo đó, công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác BT, GPMB, TĐC chưa thường xuyên, liên tục trong hệ thống chính trị và người dân vùng dự án.

Việc công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thực hiện chưa tốt, từ đó, một bộ phận người dân, kể cả cán bộ, đảng viên chưa hiểu rõ và đồng thuận. BTV cấp ủy một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với công tác này.

Công tác kê biên, đo đạc, áp giá, bồi thường, chỉnh lý biến động đất đai còn nhiều sai sót, chậm tiến độ. Ngoài ra, khâu thẩm định năng lực nhà đầu tư khi tiếp nhận nhà đầu tư, công tác hậu kiểm, theo dõi và giám sát của các cơ quan chức năng chưa tốt. Từ đó, dẫn đến nhiều công trình, dự án gặp vướng mắc kéo dài, nhiều dự án nhà đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm trễ, kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Vẫn còn một bộ phận chưa thông suốt, chấp hành không tốt chủ trương, chính sách liên quan, còn tình trạng kì kèo, khiếu nại về giá, chây ì không bàn giao mặt bằng, xuất hiện một số đối tượng kích động, gây mất an ninh, trật tự,…

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề về công tác BT, GPMB, TĐC, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang cũng cho rằng, thời gian qua, có những dự án mới, công tác kê biên, kiểm đếm, phê duyệt, giải ngân rất chậm, điều chỉnh nhiều lần. Trong công tác này, nhiều khi chưa quyết liệt, chưa đồng bộ, chưa huy động được cả BTV của cấp huyện vào cuộc, còn tình trạng khoán cho chính quyền. Cứ thế, ở cấp huyện khoán lại cho phó chủ tịch, rồi từ đó lại khoán xuống ban bồi thường. Việc lập dự án nhiều khi thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần. Vẫn còn tình trạng chậm sửa đổi, bổ sung một số quy định thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thanh Cang cho rằng, việc kiểm đếm, kê biên, phê duyệt chi trả ở nhiều dự án còn kéo dài. Trong khi đó, giá đất biến động liên tục, đặc biệt là địa bàn giáp ranh TP.HCM nên dẫn đến việc người dân thay đổi ý định, yêu cầu tăng mức giá bồi thường. Việc thực hiện cưỡng chế thì thời gian qua có làm nhưng chưa quyết liệt, ngại đụng chạm. Qua giám sát của HĐND tỉnh tại một số dự án dân cư thì tình hình an ninh, trật tự có nơi phức tạp,…

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, bất cập để thực hiện tốt hơn

Theo kết luận của BTV Tỉnh ủy, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trên cũng nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của BTV, người đứng đầu cấp ủy các địa phương vùng trọng điểm và sự phối hợp chưa chặt chẽ, còn đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện.

Về vấn đề này, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị chuyên đề về công tác BT, GPMB, TĐC yêu cầu, các đơn vị, địa phương, cấp ủy cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót. Từ đó, phải có trách nhiệm, giải pháp thực hiện, chấn chỉnh để công tác BT, GPMB, TĐC tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trong thời gian tới. “Năm 2019 là năm đột phá về BT, GPMB, TĐC” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Kết luận của BTV Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh cần phân công, cụ thể hóa nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt cho từng sở, ngành, địa phương trong thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác BT, GPMB, TĐC. Trong thực hiện, xác định rõ các danh mục công trình, dự án trọng điểm cần tập trung giải quyết ở từng địa bàn, phân công cụ thể nội dung, công việc, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan, quy định rõ lộ trình thực hiện.

Đối với thông tin các dự án, phải công bố, thông tin minh bạch về quy hoạch, lộ trình thực hiện, tiến độ đạt được để địa phương, Mặt trận, đoàn thể, người dân cùng biết, thông suốt, đồng thuận và cùng theo dõi và tham gia giám sát.

Về vấn đề này, tại hội nghị chuyên đề về công tác BT, GPMB, TĐC, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, từ công tác giám sát sẽ đánh giá rõ kết quả làm được và cả mặt chưa làm được. Qua đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm ở đâu, thuộc về chủ đầu tư hay cơ quan quản lý nhà nước để triển khai, thực hiện dự án tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần nhất quán quan điểm công tác BT, GPMB, TĐC. Đã nhất quán rồi thì thống nhất làm. Dự án đã được công khai và nhất quán rồi thì phải nói rõ với người dân, giải thích cho người dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận. Còn những cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến công tác BT, GPMB, TĐC nếu không còn phù hợp với thực tế thì cần điều chỉnh kịp thời. Rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các quy trình liên quan đến công tác kê biên, đo đạc, thẩm định, xác định giá bồi thường,…

BTV cấp ủy các địa phương địa bàn trọng điểm cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BT, GPMB, TĐC. Các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, xác định nhiệm vụ cần tập trung giải quyết và phân công, bố trí lực lượng thực thi. Từ đó, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, xét khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đi cùng với đó, tiếp tục kiện toàn, củng cố Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư cấp huyện, Ban quản lý dự án cấp huyện, lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác kê biên, đo đạc, áp giá bồi thường, chỉnh lý biến động đất đai bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Phải thực hiện tốt công tác rà soát, tăng cường hậu kiểm các dự án đầu tư. Kiên quyết thu hồi các dự án triển khai không đúng chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư. Ngoài ra, bí thư, chủ tịch từ cấp huyện đến xã phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với người dân. Những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân phải được giải quyết nhanh chóng, kịp thời ngay tại cơ sở” – kết luận của BTV Tỉnh ủy nhấn mạnh về công tác kiểm tra, rà soát và đối thoại với nhân dân.

Song song đó, lực lượng công an, các ngành khối nội chính chủ động và phối hợp hiệu quả nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý nghiêm những hành vi cố tình xúi giục, kích động gây mất an ninh, trật tự tại các vùng dự án, cản trở việc thực hiện dự án. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ cưỡng chế đối với những trường hợp qua rà soát đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Về phía các ngành, địa phương phải làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác BT, GPMB, TĐC. Thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện dự án. Để đồng bộ, đạt hiệu quả cao thì phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị.

“Các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền thường xuyên về những công trình, dự án đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Đồng thời, cũng mạnh dạn thông tin, phản ánh tình trạng chậm trễ, dây dưa, kéo dài, chây ì ở các dự án” – kết luận của BTV Tỉnh ủy nêu rõ./.

Check Also

thị trường bất động sản TP.HCM

Thị trường bất động sản TP.HCM cần giải gấp bài toán nguồn cung

Thị trường bất động sản TP.HCM cần giải gấp bài toán nguồn cung5 2 vote[s] …

Thị trường truyền thống chững lại, cơ hội cho bất động sản vùng ven?

Thị trường truyền thống chững lại, cơ hội cho bất động sản vùng ven?

Thị trường truyền thống chững lại, cơ hội cho bất động sản vùng ven?1 1 …

avatar